HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

close your eyes - Wayne Wonder

Play Video Music Play
Lyric: »
Close Your Eyes lyrics

Close Your Eyes lyrics

Sometimes it's stressful, but I gotta end all the pain

Gotta Gotta Get Get Get Away
Wooo Wooo
Gotta Get Get Get Get Get Get Get Get Get Away

Close your eyes (your eyes)
Spread your wings and fly
Baby you and I
Elevate in mind (your mind)
Way up to the sky

Baby you and I
Let's get away
On the wings on love
Let's fly away
Like a pair of botteld doves (*2)

They keep watching
Every move I make
Still yapping
What they don't know so they speculate
Is it shocking?
Don't you know I always set the pace
Still mopping
I leave no evidence I leave no trace

Close your eyes (your eyes)
Spread your wings and fly
Baby you and I
Elevate in mind (your mind)
Way up to the sky (up and away)

Baby you and I
So amazing
Sunshine in the rain
Stimulating
Every nerve up in my brain
My hearts for saving
Feels like I'm gunna go insane
Sometime frustrating
But I must endore the pain

Close your eyes (your eyes)
Spread your wings and fly
Baby you and I
Elevate in mind (your mind)
Way up to the sky (up and away)
*2

Get Get Get Get Get Get Get Get
Get away, so

Close your eyes (your eyes)
Spread your wings and fly
Baby you and I
Elevate in mind (your mind)
Way up to the sky (up and away)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.