HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

six billion reasons to hate - Warhead

Play Video Music Play
Lyric: »
Six Billion Reasons To Hate lyrics

Six Billion Reasons To Hate lyrics

you can speak as a man
you can walk as one
can be proud of your past
and the things you've done
all I read from your lips
is sweeter than gingerbread
Mr. President, I'm awake
shut your mouth, for God's sake

SHUT! SHUT! SHUT!
SHUT YOUR MOUTH! SHUT, OH PLEASE
SHUT YOUR MOUTH! SHUT, SHUT UP!

you promise good, promise work
money for everyone
but the best jobs in town
are for your daughters and your sons
why do you get the most
in this motherfucking land?
well, because all you give
is flowing back to your own hand


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.