HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

shut your mouth - Warhead

Play Video Music Play
Lyric: »
Shut Your Mouth lyrics

Shut Your Mouth lyrics

...right after the robbery the murderer tries to escape, the police search
teams hard on his heels. He's soon cornered and arrested...

Sirens wailing
Voices yelling

Confusion in my head, I cannot think at all
There's no turning back, backed against the wall
Sirens in the air, I hear that racking sound
The pounding of my heart, I'm feelin' they're around

Drop the gun, turn 'round!
Resistance is senseless!
Drop the gun, turn 'round!
Resistance is senseless, Senseless!

Floodlights searching
Bloodhounds seeking

Bloody cops on my back, searching every block
I'm cought in a trap, driven into and locked
No, I won't obey, I take my chance and run
I know I'll find a way, yes, I still got my gun

Drop the gun, turn 'round!
Resistance is senseless!
Drop the gun, turn 'round!
Resistance is senseless!

Or should I stop, yield and confess it all...
...to dwell in jail for years? No! I've got to run!

Drop the gun, turn 'round!
Resistance is senseless!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.