HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

into the light - Warhead

Play Video Music Play
Lyric: »
Into The Light lyrics

Into The Light lyrics

...with his last words in the death chamber he swears,
he would never kill again...

I swear, I'd never fail again
I swear, I'd never fail again
I swear, I'd never fail again
I swear, I'd never fail again

Well-devised from the start
No matter what I learned
Where's the hand that I could hold
I never could return
I'm buckled on this cross-like desk
The whitnesses await
I made my life a one-way street
Pathetic lonely case


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.