HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

celebrate your loot - Warhead

Play Video Music Play
Lyric: »
Celebrate Your Loot lyrics

Celebrate Your Loot lyrics

...on the backseat of a squad-car he realizes for the first time what he
has done and wonders about his bleak future. He's aware of his guilt and
tries to justify himself with a blackout...

Oh let me wake up quickly, let me get outta here
And wash away the guilt, the blood-stains on my shirt Oh my god what have I
done?
Why did I use this fuckin' gun?
Why did I shoot and kill a man? and a woman, too?

BLACKOUT BLACKOUT BLACKOUT BLACKOUT
Now here I sit on the back-seat of a squad car
What's gonna happen now? I won't say a word to any of these bastards
They won't make me bow I didn't want to kill these people I didn't want to
shoot
This was never my intention
Really, I didn't want to...

BLACKOUT BLACKOUT BLACKOUT BLACKOUT


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.