HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

missiles - Warhead

Play Video Music Play
Lyric: »
Missiles lyrics

Missiles lyrics

[music: eilen]

[lyrics: eilen]

[arranged by eilen]

now here i stand, i've got no eyes

got no hands, no arms to embrace

the darkest day, crossed man's way

can't describe the sorrow in me

missiles never win

missiles never care

missiles never win

missiles

the papers said that we would try

nuclear weapons we say good-bye

but a few more tests, some islands sink

jack, we can do without sorrow you bring

missiles never win

missiles never care

missiles never win

missiles

the dead, they cry, do we need more?

where's the sense? what is it good for?

missiles never win

missiles never care

missiles never win

missiles


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.