HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

good christian - Warhead

Play Video Music Play
Lyric: »
Good Christian lyrics

Good Christian lyrics

[music: breitenbach]

[lyrics: zur heide]

[arranged by breitenbach ]

shades of blood

and shades of inhumanity

we can see

your trace throughout history

decades of hope

you brought up to society

and centuries of pain

and hopelessness and misery

your mission is perfect

you spread and infect

annoying insect

good christians

crucifictions

forgiven when you cross yourself

in the name of god

millions have been sent to hell

is it faith

what makes you look up to the priest

or ignorance

or the fear of the beast?

your mission is perfect

you spread and infect

annoying insect

good christians


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.