HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the trial - Warhead

Play Video Music Play
Lyric: »
The Trial lyrics

The Trial lyrics

hahahahaha! listen to me
children, listen to what I say
you're all here to find the truth
to find God and your duty
so when I say kneel
you'll have to kneel and speak to God
and now fold your hands and close your eyes
'cause this is what God has to say to you

you're here to pray along your way
into the night, the other side
and when you find the one who's blind
prepare to fight, the other side

hahahahaha! listen to me
disciples, spiritualize my speach
there's one God on this world
he says walk my way and you'll never die
so I say believe and you'll believe
'cause God speaks to you
now lay down cause I've come to heal you
your mind and your body

you're here to pray along your way
into the night, the other side
and when you find the one who's blind
prepare to fight, the other side


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.