HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

desert trip - Warhead

Play Video Music Play
Lyric: »
Desert Trip lyrics

Desert Trip lyrics

holy church it's you we hail
feed us on our holy trail
give us gold and holy food
Jesus Christ we praise our loot

could be words in mind and head
wishing harmless people dead
did you act on God's command
"cleaning" all unholy land

celebrate, celebrate
celebrate, celebrate your loot


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.