HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

stone cold believer - War and Peace

Play Video Music Play
Lyric: »
Stone Cold Believer lyrics

Stone Cold Believer lyrics

(Pilson, Parrish, Hendrix, Parent)

Take my hand and lead you to the water
I think I see a river in sight
Take my hand I lead you to the water
I think I see a river in sight

I know when you're all alone
Don' know which road you're on

But if you don't look back and stick to your direction
Everything will turn out alright
If you don't look back and stick to your direction
Everything will turn out alright, alright

When trouble does arise
You've got realize

When you get to the other side
I'll always be along for the ride
'Cause if it's blind faith in all you do
I'll make a stone cold believer of you

Take yourself into new directions
It's the only way to open your mind
Take yourself into new directions
It's the only way to open your mind

'Cause when the smoke is gone
You 'll know which road you're on

When you get to the other side
I've always been along for the ride
'Cause of it's blind faith in all you do
I'll make a stone cold believer of you

Stone cold believer
Stone cold believer

It's gonna be alright
It's gonna be alright, alright
You know you gotta believe
It's gonna be alright

When you get to the other side
I've been along for the ride
'Cause if it's blind faith in all you do
I'll make a stone cold believer of you
Oh baby, I'll make a stone cold believer of you
Oh yeah, A stone cold believer of you

Gonna make you a stone cold believer baby


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.