HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

spread your wings - War and Peace

Play Video Music Play
Lyric: »
Spread Your Wings lyrics

Spread Your Wings lyrics

(Pilson, Hendrix)

Do you need somebody
To please you
To hold you
Could it be anybody
Somewhere
Out there

Do you need somebody
To make life
Worth living
It could rain, anybody
It's time to
Move on

No one can stop you
Oh yeah
Do what you gotta do
Don't look back

Spread your wings and fly away
No one can hold you back now, baby
Follow your heart, it knows the way
So spread your wings and fly now, baby
Fly fly fly

Can love love somebody
For the rest of
Your life
Don't you hurt nobody
Forgive
Forget

It could be anybody
It's never
Forever
It happens to everybody
Good times
Bad times

No one can stop you
Oh yeah
Do what you gotta do
Don't look back

Spread your wings and fly away
No one can hold you back now, baby
Follow your heart, it knows the way
So, Spread your wings and fly now, baby
Spread your wings
and fly fly fly

It's only
Your lonely
Living your life
For someone else

Spread your wings and fly away
No one can hold you back now, baby
Follow your heart, it knows the way
So spread your wings and fly now, baby
Spread your wings and fly away
No one can hold you back now, baby
Follow your heart, it knows the way
Just spread your wings and fly now, baby

Fly..
Spread your wings now

Spread your wings and fly away
(repeat, ad lib)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.