HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

new sensation - War and Peace

Play Video Music Play
Lyric: »
New Sensation lyrics

New Sensation lyrics

(Pilson, Hendrix)

I'm gonna make you understand
There's a new sensation all across the land
You know it's always on mind
Gonna have a funky good time

Alright
Check it out

You got that feeling in your soul
Get up off that thing
Don't let me go (Oh no)
Show me that you want it (I want it)
'Cause I've got the groove you need

Mama I've got ways to let you know
Gonna let you know

There's only one thing on my mind
We'll have a funky good time

Everybody all across the nation
Are you ready for a new sensation
Can you feel it
Oh, I can feel it
Can you feel it
It's a new sensation

How can I make you understand
Take off that ball and chain
Get it while you can
Get it while you can, oh yeah
Get it while you can

There's only one thing on my mind
We'll have a funky good time

Everybody all across the nation
Are you ready for a new sensation
Can you feel it
All across the nation
Can you feel it
Got a new sensation
Can you feel it
Got a new sensation
Can you feel it

Don't let nobody bring you down
You know what comes around goes around

Alright, give it to me

Everybody all across the nation
Are you ready for a new sensation
For a new sensation
Can you feel it
All across the nation
Can you feel it
Got a new sensation
Can you feel it
Got a new sensation
Can you feel it
Yeah

Can you feel it
The new sensation
Can you feel it
The new sensation


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.