HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

i miss you mama - War and Peace

Play Video Music Play
Lyric: »
I Miss You Mama lyrics

I Miss You Mama lyrics

(Hendrix, Pilson, Parrish)

Morning comes
Still got you
On my mind
I just can't leave
These memories
Far behind

But mama
I just can't
Let you go
There's so much
I would like
You to know

I miss you mama
And there's nothing I can do
I want to say I love you
I miss you mama
And I don't know what to do
But I know you feel it too
Yes, you do

Even though
There were days
That you cried
You always knew
I was there
By your side

And mama
Now we all
Must be strong
To let you know
That your love
Will carry on

I miss you mama
And there's nothing I can do
I wan to say I love you
I miss you mama
And I don't know what to do
But I know you feel it too
Oh, I miss you

When I'm lost
Your spirit showed the way
And together we'll climb
yes, we'll climb

I miss you mama
And there's nothing I can do
I want to say I love you
I miss you mama
And I don't know what to do
But I know you feel it too
I miss you mama
And there's nothing I can do
But I know you feel it too

Oh, I miss you
Oh, I want to say
I love you
I love you


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.