HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

heaven is waiting - War and Peace

Play Video Music Play
Lyric: »
Heaven Is Waiting lyrics

Heaven Is Waiting lyrics

(Pilson, Parrish, Hendrix)

Oh yeah

Old temptations
New frustrations
Open up your eyes
Let's get high on new sensations
Let your spirits fly

Everybody's crazy
You've got to find a way
We've got to come together
Let me hear you say

Heaven is waiting
And we'll all shine on
Heaven is waiting
And we'll all shine on

Shine on, baby

In a world of
Self destruction
No one ever wins
You see
Revolution's
No solution
The answer lies within

We're crying out for freedom
We'll find it someday
We've got to come together
Just don't be afriad

Heaven is waiting
And we'll all shine on
Heaven is waiting
And we'll all shine on
Heaven is waiting
And we'll all shine on
On and on
Heaven is waiting

All shine on
And on

Heaven is waiting
Heaven is waiting
And we'll all shine on
Heaven is waiting
And we'll all live on
Heaven is waiting
And we'll all shine on
Heaven is waiting--All shine on
(repeat)

Heaven is waiting--And we'll all shine on


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.