HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

cant slow down - War and Peace

Play Video Music Play
Lyric: »
Can't Slow Down lyrics

Can't Slow Down lyrics

(Householder, Hendrix, Pilson)

Listen
If you can take what I can give then listen up
One on one you know my love is dangerous
Heart and soul when I'm alone I climb the walls
Baby I just want to have it all

People think I'm crazy
They don't see what I'm seeing
People think I'm crazy
Good lovin's never easy at all
At all

You know I can't slow down til the morning after
Baby can't you see
You know I can't slow down
No, I can't slow down at all

If love is blind then I must be delirious
One on one you know my love is serious
Have you had enough 'cause I'm not satisfied
Baby let me take you for a ride

People think I'm crazy
They don't see what I'm seeing
People think I'm crazy
Good lovin's never easy at all
At all

You know I can't slow down til the morning after
Baby can't you see
You know I can't slow down
No, I can't slow down at all

I'm going crazy

No, I can't slow down til the morning after
Baby can't you see
You know I can't slow down
No, I can't slow down at all
Can't slow down til the morning after
No way
I can't slow down
You know my dangerous
People say I'm crazy
Can't slow down til the morning after
Never gonna slow down
Don't take love to serious
I can't slow down at all


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.