HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

zombie - War Rocket Ajax

Play Video Music Play
Lyric: »
Zombie lyrics

Zombie lyrics

Heide, heide, heide ho.

Life was moving way to slow.

Call the doctor what's wrong with me?

Can't think man I can't see.
Name on the door says Christ M.D.

Doctor, doctor what is your game?

I can't even recall my name.

Doctor says "Hey look here bub.

We'll have some fun but here's the rub.

You gotta quit the zombie club?

I quit the zombie club.

Went down like a russian sub.

I quit the zombie club.

They say I lost my mind and that's just fine 'cause I quit the zombie club.

Hey doctor, doctor, doctor man.

Have you got a payment plan?

He turned around and looked my way.

Cracked a smile and said "Hey, hey. That's alright and that's o.k."


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.