HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

thats alright - War Rocket Ajax

Play Video Music Play
Lyric: »
That's Alright lyrics

That's Alright lyrics

Get all you can - Can all you get.

Sit on the lid and spoil the rest.

That's the way that's the best.

Lookin' out for number one.

Forget the price as long as it's fun.

And have the most toys when it's done.

That's alright and that o.k.

It feels good so I'll just live for today.

That's alright and that's o.k.

All the boys and all the girls.

They play the game and they count the spoils that's the way of the world.

Choose today who you will serve.

Hot or cold if you've got the nerve.

Then when push comes to shove.

Rise above!

Yeah rise above!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.