HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

human torch - War Rocket Ajax

Play Video Music Play
Lyric: »
Human Torch lyrics

Human Torch lyrics

I got a fire in my soul.

Where there used to be a hole.

Like a blow torch burnin' bright.

Don't know where I'm gonna dock it.
But I'm feeling like a rocket.

Gonna blast out of your sight.

I keep a blowin' my mind.

Thinkin' back upon a time.

When I had no flame at all.

So you can go ahead and knock it.

But I found myself a socket.

And I'm burnin' right off the wall.

I'm a human torch.

I know you've heard it all before.

But your gonna hear some more.

'Bout the day I first saw the light.

Well He invaded my life.

Penatratin' like a knife.

Sayin' "boy better hold on tight."

Now the flames are a lickin'.

Better stay out of the kitchen.

If you don't wanna bwe consumed.

And my pants are on fire.

And the dead are gonna be exhumed.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.