HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

hercules - War Rocket Ajax

Play Video Music Play
Lyric: »
Hercules lyrics

Hercules lyrics

Look into these eyes and see.

I'll not be what you want me to be.

Shake my hand and stake your claim.
You'll only fan the flame.

Seeds of love.

Won't leave you cold or flat oh no.

More effective than a baseball bat.

Now what you think of that?

Look into these eyes and know

I'll not go where you want me to go.

You can't move me I'm in too deep.

I am no longer asleep.

You ain't never gonna change my mind.

Too many years since my eyes were blind.

But look into my heart that yearns.

I'll show you why it burns.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.