HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

go with you - War Rocket Ajax

Play Video Music Play
Lyric: »
Go With You lyrics

Go With You lyrics

It's a long way to the top.

But it's a longer way down.

I know that you don't often drop.

By my side of town.

Spent a quarter century.

On the wrong side of the tracks.

But I left my old life.

And I'm never going back.

I'll go with you.

I know it's true.

I'll see it through.

I'll go with you.

The day I told me friends.

That I'd be hanging out with you.

They laughed behind my back.

But there was nothing I could do.

Even though I knew.

That hey would not understand.

There ain't no turning back.

When you've met the Son of Man.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.