HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dont hold it against me - War Rocket Ajax

Play Video Music Play
Lyric: »
Don't Hold It Against Me lyrics

Don't Hold It Against Me lyrics

My friend o friend of mine.

We've been friends for a long time.

Don't hold it against me.
Don't mind that I was blind but know I see.

Come with me.

See your need.

Follow my lead.

Come with me.

Do you think I could hear from you?

Did you know that I'm human too?

No stranger to your pain the answer's within the poorin' rain.

My friend o friend of mine.

I know you know I changed my mind.

Do you see hope in me?

A light that shines in me?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.