HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dead man walking - War Rocket Ajax

Play Video Music Play
Lyric: »
Dead Man Walking lyrics

Dead Man Walking lyrics

Black leather up on the stage.

Rockin' out like were in a rage.

I ain't here for no mess around.
There ain't no grave gonna hold this corpse down.

I've heard the rumors I've heard the lies.

Lame excuses and alibis.

You can laugh you can put me down.

But the fact is I've been around.

Don't you try and judge me.

By what you've seen on t.v.

Every day I meet death and it kicks me when I'm down.

Dead man walking around.

Laugh it up behind my back.

The clothes I wear and my faith don't match.

I ain't no good so you've heard tell.

But Jesus Christ done saved my soul from hell.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.