HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

rob van dam one of a kind - WWF Forceable Entry soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Rob Van Dam - One Of A Kind lyrics

Rob Van Dam - One Of A Kind lyrics

(One of a kind)

Well I've got that feeling deep inside

Well what it is I don't know

My vengeance starts to change

My mind gets filled with rage

I raise my fists up to the sky

Whatdaya see?

The fear I see when I look in your eyes

Makes you believe I'm one of a kind (one of a kind)

The fear I leave in the back of your mind

Makes you believe I'm

One of a kind

(Hey Hey Hey, One of a Kind)

(Hey Hey Hey, One of a Kind)

And Now I feel like I'm alive

Don't know just how I got so low

These voices in my mind

Tell me it's killing time

It is a thrill I can't describe

Whatdaya see?

The fear I see when I look in your eyes

Makes you believe I'm one of a kind (one of a kind)

The fear I leave in the back of your mind

Makes you believe I'm

One of a kind

(Hey Hey Hey, One of a Kind)

(Hey Hey Hey, One of a Kind)

(Hey Hey Hey, One of a Kind)

(Hey Hey Hey, One of a Kind)

The fear I see when I look in your eyes

Makes you believe, makes you believe

The fear that I see in the back of your mind

Makes you believe, makes you believe

The fear I see when I look in your eyes

Makes you believe I'm one of a kind (one of a kind)

The fear I leave in the back of your mind

Makes you believe, makes you believe

The fear I see when I look in your eyes

Makes you believe I'm one of a kind (one of a kind)

The fear I leave in the back of your mind

Makes you believe I'm one of a kind

(Hey Hey Hey, One of a Kind)

(Hey Hey Hey, One of a Kind)

(Hey Hey Hey, One of a Kind)

(Hey Hey Hey, One of a Kind)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.