HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

raven end of everything - WWF Forceable Entry soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Raven - End Of Everything lyrics

Raven - End Of Everything lyrics

You will not waste my time,

I'll do anything.

I want you anyway.

This will be the end of everything that you know.

I know we'll get up for the ring, so here we go.

Don't even try to hold me down, watch me.

This is the way that it is - get ready, here I come.

Drop the debt on you, don't wanna try to run.

And when I'm finished with you, watch me.

Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one.

Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one. (I do not run)

Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one. (I do not run)

Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid, Afraid!

Raven!

You will not waste my time,

I'll do anything.

I want you anyway.

This will be the end of everything that you know.

I know we'll get up for the ring, so here we go.

Don't even try to hold me down, watch me.

This is the way that it is - get ready, here I come.

Drop the debt on you, don't wanna try to run.

And when I'm finished with you, watch me.

Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one.

Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one. (I do not run)

Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one. (I do not run)

Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one. (I do not run)

Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one. (I do not run)

Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one.

Have you ever been afraid of someone? (Raven!)

I've never been afraid of no one.

Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one.

Have you ever been afraid of someone? (Raven!)

I've never been afraid of no one.

Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.