HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

our lady of peace whatever - WWF Forceable Entry soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Our Lady Of Peace - Whatever lyrics

Our Lady Of Peace - Whatever lyrics

There's no holding me back

I'm not driven by fear

I'm just driven by anger

And you're under attack

I'm just climbing up slowly

I'm the one and only, I...

The tease, the ways you lie

They stumble in your mind

The fear, the hope inside

They hit here

But whatever you need

-Ever you got

-Ever you want now

Take it back again

Whatever you need

-Ever you got

-Ever you want now

Take it back again

There's no holding me back

I'm not driven by fear

I'm just driven by anger

And you're under attack

I'm just climbing up slowly

I'm the one and only, I...

The tease, the ways you lie

They stumble in your mind

The fear, the hope inside

They hit here

But whatever you need

-Ever you got

-Ever you want now

Take it back again

Whatever you need

-Ever you got

-Ever you want now

Take it back again

But whatever you need

-Ever you got

But whatever you need

-Ever you got

-Ever you want now

Take it back again

Whatever you need

-Ever you got

-Ever you want now

Take it back again

Whatever you need

-Ever you got

-Ever you want now

Take it back again

But whatever you need

-Ever you got

Whatever you know

Whatever you know

Whatever you know

Whatever you know


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.