HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

no way out 2002 feel so numb - WWF Forceable Entry soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
No Way Out 2002 - Feel So Numb lyrics

No Way Out 2002 - Feel So Numb lyrics

Mud bath, acrobat, a midnight drive

Everybody's slippin everybody survive

Radio talk show try to project everything

You need when you gotta connect

Blacken the sun! What have I done?

I feel so bad I feel so numb yeah!

Blacken the sun! What have I done?

I feel so good I feel so numb yeah!

Sugar sweet braniac on your neck

Get in to tomorrow man I gotta reflect

A blue world dream girl up the street

Gotta wake her up cause I don't want her to dream

Blacken the sun! What have I done?

I feel so bad I feel so numb yeah!

Blacken the sun! What have I done?

I feel so good I feel so numb yeah!

Jingle jangle comin gonna crush your back

Well everybody want it gotta take it back

Rain trash porn slash what is why

Look into forever revolutionise

Blacken the sun! What have I done?

I feel so bad I feel so numb yeah!

Blacken the sun! What have I done?

I feel so good I feel so numb yeah!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.