HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

neurotica ride of your life - WWF Forceable Entry soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Neurotica - Ride Of Your Life lyrics

Neurotica - Ride Of Your Life lyrics

Fall into a carousel of unimagined flight

Ripping round the corners shrieking, sometimes peeking light

Drown yourselves in lakes of volume

Drown yourselves in the sound

Turn it up to match your voyage

Ten's restricting, eleven takes you on a ride

The ride of your life

On the ride

The ride of your life

I always ask for more than is needed

I'm reaching down while I'm high

Puncture the air with verbal affairs

A chance to be smooth on the climb

I let it fly like a kite in the warm winded sky

Not sure how to land

But when I do hope my tunes are still true

May they scream loud to you

Wanna take you all on a ride

The ride of your life

On a ride

The ride of your life

The ride of your life

Of your life

Pickina pickina sound, make you all just crowd around

Bout it bout it loud, got to be about it loud

Like it to like it to slam, like it like it to slam worldwide

Wanna ride? Wanna ride?

Ride your diggin it down, ride your diggin it down, supersound

Tickety, tickety bomb, tickety tickety bomb sing along

Take it take it away, take it take it away, worldwide

Wanna ride? Wanna ride?

Ride

Drown yourselves in lakes of volume

Drown yourselves in the sound

Turn it up to match your voyage

Ten's restricting, eleven takes you... you on a ride

The ride of your life

On the ride

The ride of your life

The ride of your life

Of your life

The ride of your life

On the ride

The ride of your life

The ride of your life

Of your life

Pickina pickina sound, make you all just crowd around

Bout it bout it loud, got to be about it loud

Like it to like it to slam, like it like it to slam worldwide

Wanna ride? Wanna ride?

Ride your diggin it down, ride your diggin it down, supersound

Tickety, tickety bomb, tickety tickety bomb sing along

Take it take it away, take it take it away, worldwide

Wanna ride? Wanna ride?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.