HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

mark henry start rockin - WWF Forceable Entry soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Mark Henry - Start Rockin' lyrics

Mark Henry - Start Rockin' lyrics

The beat kicks then I start rockin'

To the rhythm

Start rockin'

Rockin' rockin' rock the house

The, the beat kicks the beat kicks the the, the, the, the beat kicks

Then I start rockin', rockin', rockin'

To the rhythm

Aaaaaaaaaahhhhhh

Yeah

Aaaaaaaaaahhhhhh

Yeah yeah

Woowaaaahhhh

Yeah yeah yeah yeah

Rock the beat

Start, start, start rockin'

Rock the beat to the c

Woooo start rockin'

Rock the beat woooo

Rockin' rockin woooo

Woooo rock the beat

Start rockin'

Aaaaaaaaaahhhhhh

Yea, yeah, yeah, yeah

Aaaaaaaaaahhhhhh

Yeah, yeah, yeah

Woowaaaahhhh

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

The beat kicks then I start rockin'

Start, start, start rockin'

Rockin', rockin', rock the house

The, the beat kicks the beat kicks the, the, the, the, the beat kicks

Then I start rockin', rockin', rockin'

To the rhythm

Aaaaaaaaaahhhhhh

Yeah

Aaaaaaaaaahhhhhh

Yeah, yeah

Woowaaaahhhh(yeah yeah yeah)

Yeah, yeah, yeah, yeah

Rock the beat

Start, start, start, rockin'

Rock the beat rockin' rockin'

Woooo start rockin'

Rock the beat woooo

Rockin', rockin woooo

Woooo rock the beat

To the rhythm rockin', rockin'

Aaaaaaaaaahhhhhh

Yeah

Aaaaaaaaaahhhhhh

Yeah, yeah

Woowaaaahhhh

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.