HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dgeneration x entrance theme - WWF Forceable Entry soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
D-Generation X - Entrance Theme lyrics

D-Generation X - Entrance Theme lyrics

Are you ready?

Ya think you can tell us what to do

Ya think you can tell us what to wear

You think you're better

Well you better get ready

Bow to the masters

Break it down!

Degenerate into something fool

We just got tired of doin' what ya told us to do

That's a breaks boy, Yeahhhh

Ah, That's a breaks little man, Break it down

Degeneration X, Degeneration

Say you can tell me what to do

Ya know who your talkin' to

Well you better get used to the way the ball bounces

I see what ya got, it measures in ounces

But that's a breaks boy, Yeahhhh

That's a breaks little man, Break it down

Degeneration X, Degeneration

Think you're a big man (Ha Ha Ha Ha Ha Ha)

Treat you like you're a little man

Yo, tell me what it's like to be half a man

It must break your heart to see what I am, but

That's a breaks boy, Yeahhhh

That's a breaks little man, Break it down

Degeneration X, Degeneration

Say you can tell me what to do

Ya know who your talkin' to

Just stop, wanted me, to be, someone else

Put away like a book on a shelf, That

You can read boy, Yeahhhh

That you can read little man


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.