HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

umbrella - WOODEN CIRCUS

Play Video Music Play
Lyric: »
Umbrella lyrics

Umbrella lyrics

be my umbrella keeping me out of the rain
you kiss so softly easing all my pain
'til the rain goes away alright

be my sunshine
beaming me bright through the clouds
cold bitter rain drops bring to me the ground
that won't be found when your around

my love you get me high, high...
you get me high high...
you get me high.....

where's my raincoat
the weather's nowhere to be found
the sun ain't shining i'm feeling down oh
where is my love you were my dove
now peace has flown

you get me high high
you get me high.....

don't you ever think about my universe
don't you know it rest inside your hand
don't you ever wonder what i'm going through
I do believe I need a second chance

you get me high high
you get me high.....

be my umbrella keeping me out of the rain
you kiss so softly easing all my pain
'til the rain goes away


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.