HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

train cars - WOODEN CIRCUS

Play Video Music Play
Lyric: »
Train Cars lyrics

Train Cars lyrics

don't you know I never kiss and tell
don't you know that I never would
don't you know that I never kiss and tell

there you were in my mind
you passed through from time to time
I got a picture in my head
blured images of a love thats dead
I walked away into the sun
I may have lost you but i still won

paint a picture set in stone
convince yourself that you'd rather be alone
if you could see all the beauty left in me
god it kills me sometimes

I walk away into the sun
I may have lost you but i still won
I walked away

in the back of my mind
I'm counting all the time
all the train cars
it will be forever you and me
counting trains cars

as we go our separate ways
the memories stay
I won't give out, I won't give out

in the back of my mind
I'm counting all the time
all the train cars
it will be forever you and me
counting trains cars

so I'm leaving you behind, leaving behind
in the back of my mind


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.