HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

noelle - WOODEN CIRCUS

Play Video Music Play
Lyric: »
Noelle lyrics

Noelle lyrics

hey alright
you don't know Noelle
she's not like other girls
she'll take you for a ride
cut you down to size
if you don't know noelle
I'll tell you she's not like other girls
she'll tear your world apart
man you better believe when you hear
she's got the devil in her heart

this time it's driving me out of my mind
this time I think I'm going insane
this time it's driving me out of my brain

tell everybody she loves you
tell everybody she cares

if you don't know noelle
I'll tell you she's not like other girls
(I hope you never meet a girl like Noelle)
she'll tear your world apart
man you better believe when you hear
she's got the devil in her heart

this time it's driving me out of my mind
this time I think I'm going insane
this time it's driving me out of my brain

I've got a picture hanging on the wall
everyone says it looks alot like Noelle
but you see that that isn't me...no...no
she's a little bit off the wall
everyone says you better watch you step
or your gonna fall

tell everybody she loves you
tell everybody she cares


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.