HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

i am - WOODEN CIRCUS

Play Video Music Play
Lyric: »
I Am lyrics

I Am lyrics

I am the king of season
I am the air you breath
I am the seed you swallowed
I am the blood you bleed

I am the road your taking
and never know your on
I am the line your crossing
that never has been crossed

I am (four times)
the sea, the sky, the sand
I am (four times)
the rock on which you sand

and if I fall so shall you
thee's no way 'round
no way through no way up
and no way down in or out
just around and around

I am the king of season
I am oh yeah I am
I am (four times)
I am oh yeah I am
I am...yes I am...I


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.