HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dig - WOODEN CIRCUS

Play Video Music Play
Lyric: »
Dig lyrics

Dig lyrics

there's no more groove left in love
sometimes I wonder if there's room up above
my hearts grown heavy
weighed down by pain
here comes the rain clouds
pouring down again
people hear my cries

no more groove left in love

we're always shoving cause people shove
but I don't wanna fight
I just want to fall in love
call me crazy I'm being sincere
no matter what they tell me
I'm gonna make it there
we need to spread the love

no more groove left in love
no more groove baby left in love


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.