HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

woman with the golden eye - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Woman With The Golden Eye lyrics

Woman With The Golden Eye lyrics

Here's a movie slowly moving
There is music in the distance
I hear nothing but the past
Like a fist I'm slowly closing
As I dance and fall like rain
It's coming down in black and white
It's coming down as somthing else
Something that nobody claims

Woman with the golden eye
Can see futher then the sky
Woman with the golden eye
Can see futher then the sky

Like a love that never ended
The fundamental mood of why
I hear the grass and trees are-a-singing
And voices in another room
As I dance and rise like heaven
Return into a sunken dream
The center of a hurricane is free of guilt and safe of pain

Woman with the golden eye
Can see futher then the sky
Woman with the golden eye
Can see futher then the sky
The center of a hurricane is free of guilt and safe of pain
The center of a hurricane is free of guilt and safe of pain


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.