HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

mystery train - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Mystery Train lyrics

Mystery Train lyrics

Once I dreamed I lost my shoes
Then I found I'd lost my feet
Once I thought I lost my sight
Then I found I lost my vision
Once I felt I lost my soul
There I wished I'd loose my mind
I threw a coin for St. Antoine
He said: put your money in the bank
It never helped anyone
Taking a ride on this mystery train
Taking a trip to my heart is all in vain.
Don't throw a coin
Throw a stone
St. Antoine left all alone on this foolish parade

Once I dreamed I was a star
Then I found I was the whole universe
Once I thought I'd lost my pride
Then I found I'd lost the reason why
So I sang to loose my fears
When they were gone
I felt so lonely
I threw a coin for St. Antoine
He said: put your money in the bank
It never helped anyone
Taking a ride on this mystery train
Taking a trip to my heart is all in vain
Don't throw a coin
Throw a stone
St. Antoine left all alone on this foolish parade
(Instrumental)
Taking a ride on this mystery train...
Taking a trip...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.