HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

head over heals - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Head Over Heals lyrics

Head Over Heals lyrics

Lovely
Like a dream come true.
How time uncovers without haste
Veil upon veil upon veil
Until the love shines thru
Spin this tender net around you
Around me.
Keeping it out, the world that bound you
Bound me
Head over heels in love with you
There is no more to say no more to do
I wanna look in your eyes and travel this dream
I wanna wake up now, wake up and scream
Wake up and run the marathon pace
Switching the powers, changing the place.
Because I'm head over heels in love with you

Easy
Like a friendly ghost
Here am I tiptoe dancing
Into your direction
I'm reaching almost perfection
Spin this tender net around you
Around me
Keeping it out, the world that bound you
Bound me
Head over heels in love with you
There is no more to say no more to do
I wanna wake up now, wake up and scream
Wake up and run the marathon pace
Switching the powers, changing the place
Because I'm head over heels in love with you


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.