HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

nothing cancels love - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Nothing Cancels Love lyrics

Nothing Cancels Love lyrics

i know
nothing cancels love
i know
nothing cancels love
but nothing's worse
than waiting
day after day
yet i know
nothing cancels love
i like to shoot an arrow
right into your heart
and i don't know why this is
it is always coming back
i keep sending you letters
with priority
and i don't know why this is
they are always coming back
don't let me down

i know
it drives me off the road sometimes
i should know much better
i know
it is not the end of the world
but nothing's worse
than wait...tick-tack-tick-tack-

i know
nothing cancels love
i know
nothing cancels love
i know
nothing cancels love
i know
nothing cancels love

and i should like to shoot an arrow
right between your eyes
but i know much to well that
this arrow would be coming back
the written word is movable
the written word is removable
but my voice is free and fast
my voice will last
so please confirm
that you know

nothing cancels love
you know
nothing cancels love
real love


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.