HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

never gone - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Never Gone lyrics

Never Gone lyrics

listen
just once
and never forget
just one i love you
no more to be said
just one i touch you
with my smile
just one i want you
no denial

just one be strong
just one live long
on fast
going on
never gone
never gone

listen
to me
just once this time
this one i love you
for all that i know
there it is
and it will always be here
it is here
and it will always be there

just one...

i give you my ears
for you to hear
so listen this once
and for all that you care
i give you my eyes
for you to see
this one thing
for nothing
forever
for free

just one...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.