HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

memories - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Memories lyrics

Memories lyrics

i know
i can not leave this place
full of memories
things like
the way they knew us
all over town
we used
to walk the streets together
we could be seen
pass shops where people knew us
yeah, people knew
i got
to choose between tomorrow
and yesterday
i can't stop to think about
my life here today
maybe
i'll find someone to get you
off my mind
take me away from here
and leave it
leave it all behind


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.