HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

absolutely free - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Absolutely Free lyrics

Absolutely Free lyrics

lonely as a cloud
i am dangling my feet
and the view from up here is
absolutely breathtaking

lonely as a cloud
i am dangling my soul
let my shadow do the thinking
while she walks the watervein
absolutely free
only as a cloud
i am not afraid to fall
and i don't recall to ever
have had any fears at all, i'm
absolutely free
these things don't usually happen upon me
absolutely free
these things don't usually happen upon me

dreams are very important but
more than that is what i make of them
truth is not necessary
more than that is what i make of it
and what you make of that
comes back to me in dreams
that are (that are)
absolutely free
these things don't usually happen upon me
absolutely free
these things don't usually happen upon me

only now a flashing light
has had me photographed - a still
someone else now does the dreaming
somebody like me who is
absolutely free
these things don't usually happen upon me
absolutely free
these things don't usually happen upon me
that easy
that easy
that easy


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.