HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

someone sometime - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Someone Sometime lyrics

Someone Sometime lyrics

spoken:
unforgettable - nothing is
which may be a curse or may be a bliss
one or the other something it'll be
someone sometime may look like me

love is something
love can pass
on to another someone (who) has
had a much stronger will to hold
on to a something that grows cold
unforgettable - nothing is
which may be a curse or may be a bliss
one or the other something it'll be
someone sometime may look like me

time is something
time can pass
and that comes close to all that it ever does
throughout the year it possibly may
make you a gift of the things gone astray
love is something
love can pass
on to another someone (who) has
had a much stronger will to hold
on to a something that grows cold
unforgettable - nothing is
which may be a curse or may be a bliss
one or the other something it'll be
someone sometime may look like me
time is something
time can pass
and that comes close to all that it ever does
throughout the year it possibly may
make you a gift of the things gone astray

spoken:
unforgettable - nothing is
which may be a curse or may be a bliss
one or the other something it'll be
someone sometime may look like me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.