HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

pebbles in my hand - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Pebbles In My Hand lyrics

Pebbles In My Hand lyrics

here and there and everywhere i go
i stand on my two feet
on my two hands i walk away
now and then and almost every time
i wake up walking in my sleep
i feel the need to walk away
once upon a time it was
when everything was real there was
nobody who would want to walk away
but today we know so much
that we don't really know just what
is true or false or should we go or stay

all of a sudden i wake up
all of a sudden i wake up
the words i trust to build upon
are pebbles in my hand
all of a sudden i wake up
all of a sudden i wake up
the words that name the right and wrong
are pebbles in my hand
the words i give and those i take
are just pebbles in my hand

every time i look i see them
moving by remote control so remote
that they don't even know
yet it seems they know so much
that they don't really care so much
about who does and who does not control

all of a sudden i wake up
all of a sudden i wake up
the words i trust to build upon
are pebbles in my hand
all of a sudden i wake up
all of a sudden i wake up
the words that name the right and wrong
are pebbles in my hand
the words i give and those i take
are just pebbles in my hand


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.