HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

a waltz for jane - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
A Waltz For Jane lyrics

A Waltz For Jane lyrics

there's a big house on the mountain
and a garden with a tree
there's a husband and some children
but they don't belong to me
there's a dirtroad to the valley
where the horses can run free
and a mustang and a driver who can take us to the sea

there's a big heat on my balcony
and i feel lonely as can be
so i walk down to the market
shady place
through a crack upon the ceiling
we have just a scanty light
so it won't be too revealing
when i dance a waltz for jane
my waltz for jane

there's a big light
in a big sky
'pon a big dream
when it comes true
this town will never look the same
in a big sky
'pon a big dream
when it comes true
this town will never look the same

there's a big light in the sky
and i know why it shines on me
'cause my next step is forever
and my next turn sets me free
a waltz for jane
my waltz for jane

there's a big light
in a big sky
'pon a big dream
when it comes true
this town will never look the same
in a big sky
'pon a big dream
when it comes true
this town will never look the same


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.