HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

tomorrow - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Tomorrow lyrics

Tomorrow lyrics

yeah alright mmh yeah
sit back, relax
look at everything through your magnifying-glass

yeah alright mmh yeah
lay low, don't go
show me everything that i don't know

yeah alright mmh yeah
and leave the door wide open
for time will be coming round to pass
it always does yeah alright yeah mmh

lay low, don't go
tell me everything i oughta know
yeah alright yeah mmh
and sweetpie don't lie
give me all you got,cause i can take alot more than that
and leave the door wide open
for time will be coming round to pass
it always does
yeah alright mmh yeah
sit back, relax
look at everything through your magnifying-glass
yeah alright mmh yeah
sweetpie, don't lie
tell me everything that you've been holding back
i can take alot more than that
i can take alot more than that

lovely, it's me
calling you from far across the sea
every now and then i have to follow time
and find out where it's gone
and where i'm at
where it's gone
and where i'm at
where it's gone
and where i'm at
and that's that


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.