HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

on tv forever - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
On Tv Forever lyrics

On Tv Forever lyrics

how fast can you undress on tv
you think you do it for me
when you get ugly on tv
you think you do it for me
but
once would be grand
once would be splendid
and then again
just one such moment on tv
is fine

how slow can you get restless on tv
you think you do it for me
when you get restless
you milk your dream
the next one comes easy
like cream
yet
once would be grand
once would be splendid
and then again
just one such moment on tv
is fine with me

how slow can you get restless on tv
you think you can do it
doing it for me

here comes a lazy beat
with lazy fingers
and yeah
very me
very sweet on tv

for mother brother
loveboy lovegirl on tv
and

i'm naked
and late for the show
naked and languid and low
late for the show

aren't they deliciously strange
when they grow up to be cows

but
once would be grand
once would be splendid
and then again
just one such moment on tv
is fine with me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.