HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dont cry a river for me be cool - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Don't Cry A River For Me (Be Cool) lyrics

Don't Cry A River For Me (Be Cool) lyrics

do i stay
do i go
do i cool it
do i blow
blow a fuse
burn it down
step right in
turn around
here to go
reckoning
there's a finger
beckoning
this is me
changing
i am leaving
i am leaving
a loner a loon
howling at the moon
write it in the sky
rock n roll will never die
and
i thank you very much
if you don't
cry
a river for me
i have drowned before-so don't you
cry cry
a river for me
i only got a few minutes to go
don't cry
a river for me
i learned how to swim
and i learned how to move-so
be cool
cool

harder
you want it harder
by now
i should be smarter
sure
bold and beatified
anything but blue-eyed
get your gun
kill me quick
before i play another trick
you can do the pony
the bony malony
you can do the watusi
believe in what you see
and i thank you very much
if you don't
cry
a river for me
i have drowned before-so don't you
cry cry
a river for me
i only got
a few minutes to go
donÂt cry
a river for me
i learned how to swim and
i learned how to move-so
be cool
cool


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.