HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

responsible - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Responsible lyrics

Responsible lyrics

i am the one to choose whatever i do
and if i choose to say whatever comes my way
is it a moment of truth or totally fake
it's what i choose to take
and if i choose to suffer
i want to suffer real good
'cause than i know what i've got
and if it's worth it or not
and if i choose to love you
with a love so strong
that i might even hate you some
i'll be aware of what's going on
i know that i choose right
when i don't want to lose sight
and i see all iãâe got is the woman that i am
all i really own is this world i'm living in

here i choose to choose everything i can get
everything that i lose what i keep and what i let
every promise i make and every rule that i break
if i tumble and fall or if i take control
the things that i believe in fullfilling or deceiving
everything that i learn if i shine or if i burn
'cause the only thing i am responsible for
is what happens to me and to the whole wide world
it's a good choice
when it is my choice

responsible is what you are
i guess that you can take it
responsible is what we are
we are, and i know that we can take it

and if i choose to party i want to party real hard
when i wanna be lonesome you won't hear me complain none
and if i choose to miss you with all my might
it'll be the only thing i'm good at then
the only thing that suits me right

i know that i choose right
when i don't want to lose sight
and i see all iãâe got is the woman that i am
all i really own is this world i'm living in


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.