HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

nowhere - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Nowhere lyrics

Nowhere lyrics

thank you lover
you made me forget myself
i fell unconscious
and when i woke up
i was dreaming that i need you

thank you lover
but now i am far away from you
yet i'm another part of you
and i like to be dreaming
that i want you

thank you lover
you made me forget myself
no, i don't want to recover
yeah, i like to be shifting

i am out here
i am happy
for the way that i feel
and i don't bother finding out
what is fake or what is real
in the end i don't remember
anything at all
i am here
and you are there
we could both be anywhere
nowhere to go

nowhere to go
it seems we've got nowhere to go
nowhere to go
it seems we've got nowhere to go
thank you lover
you made me forget myself
i fell unconscious
and when i woke up
i was dreaming that i need you
yes, and i heard you say
let's just take the easy way
take it easy, take it easy
wakinãÅp ain't easy, no
when you're lonely
thank you lover
yeah, you made me forget

i am here
i am happy
for the way that i feel
and i don't bother finding out
what is fake or what is real
in the end i don't remember
anything at all
i am here
and you are there
we could both be anywhere
nowhere to go

nowhere to go
it seems we've got nowhere to go
nowhere to go
it seems we've got nowhere to go


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.