HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

not exactly - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Not Exactly lyrics

Not Exactly lyrics

i am sad alright
but what a waste of time
i held you much too close
and now there's something missing
but i can't see the empty space
something else has taken place
i am sad alright
but what a waste of tears
i held you much too close
and now there's someone missing
she is gone without a trace
just the expression on her face:
what a waste
there's a flame and a fire and a body burning up
and a bird on a shape made of steel ohoh
he keeps on singing

it's not exactly what you think
not exactly what you see
not exactly what you've learned
and what you will be learning

i am sad alright
but what a waste of breath
i'm only talking to relieve
although there's noone listening
he is gone without a trace
just the expression on his face:
who's to blame?
there's a flame and a fire and a body burning up
and a bird on a shape made of steel, ohoh
he keeps on singing

it's not exactly what you think
not exactly what you see
not exactly what you've learned
and what you will be learning


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.